Archiwum kursów


19 marca 13 czerwca 2016 r.

19 marca 2016 r. – Tajemnice aparatu

Na warsztatach zajmiemy się aparatem fotograficznym oraz funkcjami rejestracji obrazu cyfrowego. Poruszymy zagadnienia dotyczące procesu naświetlania, czułości matrycy, doboru czasu i liczby przysłony do rejestrowanego obrazu, a także ustawień parametrów rejestrowanego zdjęcia, takich jak: rozdzielczość, format zapisu i jego kompresja, tryb koloru, tryb ekspozycji czy temperatura barwowa. Zadaniem do wykonania będzie zdjęcie eksponatu i jego fragmentu z uwzględnieniem ostrości i nieostrości tła.

16 kwietnia 2016 r. – Uniwersalne parametry zdjęcia

UWAGA! Na prośbę uczestników – zapraszamy wyjątkowo na godz. 13.00.

Tematem drugiego spotkania będzie obiekt fotografowany i parametry pracy aparatu. Zajmiemy się kadrowaniem, kompozycją obrazu, światłomierzem, planem zdjęciowym i jego aranżacją oraz zastosowaniem dodatkowego sprzętu przy rejestracji obrazu. Zadaniem fotograficznym będzie wykonanie zdjęć o kompozycji otwartej oraz zamkniętej, z wykorzystaniem planu ogólnego i szczegółowego, kadrowaniem i perspektywą.

14 maja 2016 r. – Szukamy pomocy dla obrazu cyfrowego

Obróbka cyfrowa obrazu w programie graficznym to temat kolejnego spotkania. Zajmować się będziemy oceną zdjęcia na podstawie histogramu, ustaleniem kadru i perspektywy w poleceniach i funkcjach programu graficznego, przyjrzymy się również dostępnym w programie efektom. Zadaniem na ekspozycji będzie wykonanie reportażu z użyciem zdjęć dynamicznych i portretów sytuacyjnych.

11 czerwca 2016 r. – Stylizowany portret

Tym razem nauczymy się budowania planu zdjęciowego przy zastosowaniu dodatkowego oświetlenia. Zadaniem fotograficznym będzie wykonanie portretów statycznych w różnych ujęciach oraz portretu grupowego i jego stylizacji.

13 czerwca 2016 r. – Wernisaż prac fotograficznych (godz. 17.00)