Warsztaty

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 – 8 lat. Stanowią propozycję wspólnego  działania przy założeniu osobistego, aktywnego i twórczego udziału wszystkich uczestników. Poszczególne tematy zajęć inspirowane są wybranymi wydarzeniami z historii, elementami wnętrz zamkowych i eksponowanymi tutaj dziełami sztuki, które służą za punkt wyjścia do osobistych poszukiwań realizowanych różnymi środkami, np. plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi itp. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych pracowników Zamku, wspomagany niekiedy przez zaproszonych specjalistów.

W roku szkolnym 2017/2018 ceny warsztatów wynoszą 160 zł od klasy, lub 15 zł w przypadku warsztatów połączonych z przedstawieniem teatralnym.

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

(w formie pisemnej)
prosimy kierować na nasz adres:

Pracownia Działań Muzealnych
Zamek Królewski w Warszawie
plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
tel./fax 22 35 55 291
e-mail: pdm@zamek-krolewski.pl

Punkt Informacji zamkowej
tel. 22 35 55 170


11