Lekcje muzealne

Jak zamówić lekcję muzealną


Lekcje mogą Państwo zamawiać pisemnie przez cały rok. W tym celu należy czytelnie wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać na adres:

Dział Rezerwacji Zamku Królewskiego Muzeum

pl. Zamkowy 4
00-277 Warszawa

O realizacji zgłoszeń decyduje kolejność ich napływania oraz zainteresowanie danym tematem. O terminie lekcji zostaną Państwo powiadomieni pisemnie.

Potwierdzenie rezerwacji lub powiadomienie o rezygnacji z zajęć jest OBOWIĄZKOWE. Jeśli klasa nie zgłosi się na potwierdzoną lekcję, szkoła zostanie obciążona kosztami poniesionymi przez Zamek.

Uwaga: Konsekwencją spóźnienia się klasy jest skrócenie zajęć.

Dolny odcinek powiadomienia, czyli ZOBOWIĄZANIE z wyraźnym POTWIERDZENIEM lub REZYGNACJĄ z lekcji, należy odesłać do Działu Rezerwacji pocztą lub faksem (22 35 55 271). Rezygnacji z lekcji połączonej z przedstawieniem należy dokonać nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, tak aby zajęcia mogły zacząć się o wyznaczonej godzinie.

W roku szkolnym 2017/2018 ceny zajęć wynoszą: za lekcję muzealną i zajęcia plastyczne – 160 zł od klasy.

Osoba wnosząca opłatę za lekcję muzealną proszona jest o okazanie w kasie zawiadomienia o terminie lekcji.

Szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze rezerwują lekcje tak jak szkoły zwykłe. Cena jednej lekcji wynosi 70 zł od klasy.

Prosimy, aby w sezonie jesienno-zimowym każdy uczeń miał ze sobą obuwie na zmianę.

Uwagi prosimy kierować bezpośrednio po lekcji do Działu Oświatowego Zamku.

Tematy zajęć

Poniżej podajemy Państwu wykaz tematów zajęć edukacyjnych wraz z ich krótkimi opisami. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00 i trwają od jednej do dwóch godzin zegarowych. Na specjalne życzenie prowadzimy zajęcia w soboty. Zajęcia sobotnie muszą być opłacone wcześniej.

Uwaga! Przypominamy nauczycielom, żeby nie łączyli klas przychodzących na zamówioną lekcję muzealną. Zastrzegamy sobie prawo odmowy prowadzenia zajęć dla połączonych klas.

Uprzejmie prosimy o informację telefoniczną, czy w grupie są dzieci niepełnosprawne ruchowo (22 35 55 114). Ułatwi to nam przygotowanie trasy lekcji.lekcje dla niepełnosprawnych


11