"Bernardo Bellotto – ambasador kultury" – program edukacyjny o dziedzictwie

Cykliczny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z województw mazowieckiego i łódzkiego jest oparty na modelu bliskiej współpracy Zamku z wybranymi szkołami. Uczniowie i nauczyciele regularnie biorą udział w różnorodnych warsztatach, poprzez które przygotowują się do realizacji własnych projektów w lokalnym środowisku, rozwijają talenty, zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności. Obecnie koncentrujemy się na ułatwianiu młodym ludziom aktywnego uczestnictwa w kulturze. Stosując metody edukacji nieformalnej (gry, dyskusje, aktywne formy ćwiczeń i treningów, współtworzenie scenariuszy zajęć), staramy się angażować ich w nietypowe formy pracy, pobudzające kreatywność i samodzielność. W ten sposób chcemy zachęcić uczniów do samodzielnego włączania się w życie kulturalne.

W roku szkolnym 2016/2017 młodzież brała udział w wielu interesujących warsztatach z różnych dziedzin kultury, sztuki, a także nauki. Podczas zajęć uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę na temat historii Polski i świata, poznawali inne kultury i religie. W trakcie warsztatów interpersonalnych doskonalili umiejętność komunikacji oraz pracy zespołowej. W tym roku zaproponowaliśmy też warsztaty ukazujące pracę muzealnika – inwentaryzację zbiorów, konserwację, transport dzieł sztuki czy wreszcie tworzenie ekspozycji. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, fotograficznych oraz kaligraficznych, podczas których uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje zdolności, ale też uczyć się skupienia i odkrywania samych siebie. Tegoroczny program zaowocował realizacją kilku bardzo ciekawych projektów uczniowskich, spektakli teatralnych, wystaw, które były prezentowane w społecznościach lokalnych.