Kurs doskonalący dla nauczycieli "Absolut Sztuki. Absolut duszy. Tęczowy świat Młodej Polski"

 
       
  •  

Zamek Królewski w Warszawie

oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli

na kurs doskonalący:

Absolut Sztuki. Absolut duszy.

Tęczowy świat Młodej Polski.


Apartament Jacka Ogrodzkiego (pałac Pod Blachą)

19 października-14 grudnia 2017 r. (czwartki)

Kurs składa się z 8 seminariów po 2 godziny dydaktyczne.

Istnieje możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu lub w pojedynczych modułach.

Informacje organizacyjne:

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl

2. Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udziela kierownik szkolenia. Adresy e-mailowe można znaleźć na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce "Doradcy metodyczni" lub zakładce "O centrum"

3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

4. Szkolenia adresowane są do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy

Program i terminarz:

(organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie)

Godz. rozpoczęcia: 15.45, godz. zakończenia: 17.15

1. 19 października 2017 r. – Moi współcześni. Stanisław Przybyszewski i jego świat

Daniel Artymowski, Pracownia Działań Muzealnych

Po wykładzie spektakl Teatru Atlantis Nade wszystko muzyki… Spotkanie z poezją Młodej Polski

2. 26 października 2017 r. – Popioły, Popioły… Świat młodopolskiej powieści

Dr Katarzyna Sobolewska,  Instytut Języka Polskiego PAN

Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego

3. 9 listopada 2017 r. Teatr mój widzę ogromny… Wyspiański i świat teatru młodopolskiego

Prof. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS Lublin

4. 16 listopada 2017 r.  – Chłop potęgą jest…, i basta!  Chłopomania w poszukiwaniu Sztuki „narodowej” .

Beata Artymowska, Pracownia Działań Muzealnych

Po wykładzie Spektakl Teatru Atlantis Zeszłoroczny śnieg. Grając Przybyszewskiego

5. 23 listopada 2017 r. – O, przyjdź jesienią… Liryka Belle Epoque

Prof. Beata K. Obsulewicz-Niewińska,  KUL

6. 30 listopada 2017 r. – Rozdziobią nas kruki, wrony. Młoda Polska a Sprawa Polska

Dr Katarzyna Sobolewska IJP PAN Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego

(Spotkanie w Mieszkaniu Stefana Żeromskiego)

7. 7 grudnia 2017 r. – Obrazy, portrety, stroje… Sztuka symbolizmu

Agnieszka Lichacz, Daniel Artymowski, Pracownia Działań Muzealnych

8. 14 grudnia 2017 r. – Wola Mocy. Młoda Polska filozofuje

Prof. Krzysztof T. Wieczorek,  Uniwersytet Śląski

Serdecznie zapraszamy!