Przedszkola i szkoły

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 obecnie prowadzimy zapisy jedynie na lekcje online.

Zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lekcje historii z Zamku Królewskiego w Warszawie.

W celu zarezerwowania lekcji prosimy o wypełnienie formularza.

Na rok szkolny 2020/2021 przygotowaliśmy trzy formy lekcji muzealnych

Królewska szkoła on-line – lekcje prowadzone przez edukatorów na żywo na platformie zoom. Edukatorzy zwracają uwagę na detale dzieł sztuki, pozwalają zobaczyć z bliska wybrane zabytki. Zajęcia wyzwalają kreatywność, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Koszt zajęć 120 zł za klasę.

Twoja najpiękniejsza lekcja historii – lekcje w salach Zamku Królewskiego. Ich kluczowym elementem jest bezpośredni kontakt uczniów z dziełami sztuki związanymi z historią Polski. Wybranym zajęciom towarzyszą przedstawienia teatralne i pokazy filmów.Zamek na wynos – lekcje prowadzone przez edukatorów w salach przedszkolnych i klasach uczniów. Zajęcia mają charakter warsztatowy. W trakcie wybranych tematów prowadzący przekazują w ręce uczestników drobne przykłady dzieł sztuki rzemieślniczej, co pozwala uczniom na manualne odkrywanie tajemnic związanych z różnymi dziedzinami kultury.