Muzealne inspiracje

Muzealne inspiracje

Cykl warsztatów skierowany do odbiorców dorosłych. Tematy spotkań są inspirowane wybranymi fragmentami ekspozycji zamkowej i zakładają aktywny udział wszystkich uczestników. Każdy warsztat składa się z krótkiego wprowadzenia w temat, wspólnego oglądania wybranych eksponatów oraz części twórczej, w której goście mają szansę wyrażenia swoich emocji, wywołanych oglądanymi dziełami, w formie własnych prac plastycznych, literackich, teatralnych i innych.


Termin: sobota, godz. 11.00, zbiórka w Sieni Wielkiej

Wstęp: na podstawie biletu w cenie 7 zł (normalny), 5 zł (ulgowy)

Prowadzenie: Anna Czekaj


23 lutego 2019 r. – Podróże małe i duże, czyli od itinerarium do przewodnika

9 marca 2019 r. – U Pana Prezydenta, czyli Zamek na międzywojennej fotografii