Uniwersytet III wieku

Dział Oświatowy zaprasza na

wykłady, które stanowią ciekawą, przystępną w formie i bogatą poznawczo propozycję edukacyjną dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. Wiele z zaproponowanych tematów inspirowanych jest elementami wnętrz zamkowych i eksponowanymi tutaj dziełami sztuki.

Zajęcia prowadzi zespół zamkowego Działu Oświatowego z wieloletnim doświadczeniem w popularyzowaniu sztuki i historii.

ZGŁOSZENIA NA WYKŁADY (w formie pisemnej)

prosimy kierować na nasz adres:

Dział Oświatowy

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

tel./fax 22 35 55 291

e-mail: aczekaj@zamek-krolewski.pl

Punkt Informacji zamkowej

tel. 22 35 55 170

Wykłady trwają ok. 60-90 min.

Opłata za wykład wynosi 200 zł od grupy do 30 osób.

Spotkanie może być wzbogacone zwiedzaniem tematycznym części ekspozycji, gdy ma to uzasadnienie w treści wykładu i tylko w przypadku zajęć dla jednej grupy (do 30 osób).

W wykładzie może uczestniczyć większa liczba osób; cena takiego wykładu to odpowiednio:

od 31 do 100 osób – 250 zł

od 101 do 200 osób – 300

Z wykładem nie łączy się zwiedzanie ekspozycji.

Spotkanie może być wzbogacone zwiedzaniem tematycznym części ekspozycji, gdy ma to uzasadnienie w treści wykładu i tylko w przypadku zajęć dla jednej grupy (do 30 osób).

Opłata za takie zajęcia nie ulega zmianie i wynosi 150 zł od grupy.

Sposób rezerwacji wykładów – w załączonym do oferty formularzu prosimy podać nazwę wybranego przez Państwa cyklu wykładów lub tytuły konkretnych wykładów z zaznaczeniem cyklu, z którego pochodzą. Zamówienia będą realizowane w miarę wolnych terminów i dostępności sal.

Formularz zgłoszenia wykładu

Tematy wykładów