W tym miesiącu

1 lutego 2019 r. – "Na bastionie kresowym". Formy autoidentyfikacji polskich mieszkańców Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

1 lutego 2019 r. – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej


3 lutego 2019 r. – Koncert inauguracyjny cyklu Rok Wazowski


od 5 lutego 2019 r. – Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie – wystawa


8 lutego 2019 r. – Kresy w twórczości Janiny Róży Giedroyć-Wawrzynowicz – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

9 lutego 2019 r.Loczki czy harcap, czyli zakochany król zajęcia dla dzieci z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

9 lutego 2019 r. – Kazimierz Wierzyński. Narada z ptakami – wydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie


10 lutego 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie

10 lutego 2019 r. – Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawiewykład z cyklu Rok Wazowski


15 lutego 2019 r. – Teatr ogromny dziejów. Zamek Królewski w Warszawie w latach odradzania się Rzeczypospolitej – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

15 lutego 2019 r. – W boju i na paradzie. Aspekty użycia husarii od czasów ostatnich Jagiellonów do początków XVIII stulecia – konferencja naukowa w ramach Roku Wazowskiego


16 lutego 2019 r. – W orszaku królowej, czyli tajemnice "Rolki sztokholmskiej" – zajęcia z cyklu Zamkowa akademia młodego eksploratora

16 lutego 2019 r. – W orszaku królowej, czyli tajemnice "Rolki sztokholmskiej" – warsztaty dla dzieci z cyklu Wokół królewskiego dworu

16 lutego 2019 r. – Trzy religie, trzy kultury – koncert w ramach cyklu Barwy Orientu


17 lutego 2019 r. – Koncert towarzyszący wystawie Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie

17 lutego 2019 r. – Młodzi wirtuozi w Zamku

17 lutego 2019 r. – Targowisko Sztuki

17 lutego 2019 r. – Jan Szczepkowski "Projekt pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego" 1938 r. – zajęcia z cyklu Godzina ze sztuką w Zamku


20 lutego 2019 r. – Zarys historii polskiej husarii – wykład z cyklu Rok Wazowski

22 lutego 2019 r. – Sztuka polska dwudziestolecia 1918-1939 – kształty tożsamości – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


23 lutego 2019 r. – Odkrycia reliktów fortyfikacji wazowskich na skarpie wschodniej. Omówienie wyników badań archeologicznych i architektonicznychwykład z cyklu Rok Wazowski

23 lutego 2019 r. – Podróże małe i duże, czyli od itinerarium do przewodnikazajęcia z cyklu Muzealne inspiracje


24 lutego 2019 r. – Szwedzi w Warszawie – dzień atrakcji towarzyszący wystawie Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie

24 lutego 2019 r.Opowieści Selima Czarodzieja. Turecka bajka muzyczna zajęcia z cyklu Szlakiem orientalnych Opowieści

24 lutego 2019 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

24 lutego 2019 r. – Koncert z cyklu Rok Wazowski


26 lutego 2019 r. – Koncert Polskiej Opera Królewskiej


27 lutego 2019 r. – Koncert Polskiej Opery Królewskiej