Monety kolekcjonerskie z serii "Skarby Stanisława Augusta"


Kolekcja numizmatyczna Zamku Królewskiego w Warszawie powiększyła się o dwie kolejne monety kolekcjonerskie z  serii Skarby Stanisława Augusta o nominale 500 zł: z wizerunkiem króla Stefana Batorego
i króla Zygmunta III Wazy. Autorką projektu rewersu ich jest Anna Wątróbska-Wdowińska; awers zaprojektował Robert Kotowicz. Monety, wyprodukowane przez Mennicę Polską, zostały przekazane Zamkowi przez  Narodowy Bank Polski.

Wyjątkowy zbiór złotych monet, sukcesywnie uzupełniany od 2013 roku o kolejne wizerunki polskich monarchów, nawiązuje do słynnej osiemnastowiecznej serii  medalierskiej, wykonywanej na zlecenie króla Stanisława Augusta w mennicy warszawskiej w latach 1791-1797/1798. Medale te były wzorowane na portretach polskich królów, namalowanych przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim. Cykl Skarby Stanisława Augusta obejmuje 24 wizerunki monarchów - 23 ze wspomnianego pocztu królów oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie, jak w przeszłości - medale i monety są bite w złocie i srebrze. W kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie dotychczas pozostaje 16 monet z królewskiej serii.