Akcja wsparcia dla Białorusi: #lightforbelarus

Akcja wsparcia dla Białorusi: #lightforbelarus

biało-czerwono-białe podświetlenie Zamku Królewskiego

W dniach 12 i 13 września 2020 r. Zamek Królewski w Warszawie przyłączył się do symbolicznego, wspólnotowego gestu solidarności, aby okazać wsparcie dla Białorusi w walce o demokrację i szacunek dla wartości obywatelskich i ludzkich.

W tym czasie, w godz. 19.0024.00, w kolorze biało-czerwono-białym rozbłysła fasada wschodnia Zamku od strony Wisły, co w połączeniu z iluminacją Ogrodu Dolnego stworzyło niepowtarzalny efekt naszego współuczestnictwa w tym bezprecedensowym wydarzeniu.

Do akcji #lightforbelarus, polegającej na oświetleniu siedzib w kolorach historycznej narodowej flagi Białorusi, Zamek przystąpił wraz z innymi instytucjami kultury oraz obiektami publicznymi w Polsce i na świecie.

Akcja została zainicjowana przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza.
volatus