Uroczysty pokaz "Portretu Fryderyka Augusta II" (1696−1763)

 
     
 • Ádám Mányoki, Portret Fryderyka Augusta II
 • Portret Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II: Alicja Jakubowska, prof. Wojciech Fałkowski, dr Artur Badach. 20.03.2019
 • Portret Fryderyka Augusta II przed prezentacją. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski prezentuje Portret Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski prezentuje Portret Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski prezentuje Portret Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II: prof. Wojciech Fałkowski, Alicja Jakubowska, dr Artur Badach. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II: Alicja Jakubowska, prof. Wojciech Fałkowski, dr Artur Badach. 20.03.2019
 • O Portrecie Fryderyka Augusta II opowiadała Alicja Jakubowska, kustosz działu malarstwa. 20.03.2019
 • Prezentacja Portretu Fryderyka Augusta II. 20.03.2019
 •  

Uroczysty pokaz Portretu Fryderyka Augusta II (1696−1763)

20 marca 2019 r.

Sala Koncertowa

atrybucja: Ádám Mányoki (1673−1757), data powstania: 1722−33, olej na płótnie, wymiary: 136 x 97 [w ramie: 151 x 113] cm

Kolekcja Zamku, która w minionym roku wzbogaciła się m.in. o nowe obrazy Canaletta i Marcella Bacciarellego, tym razem powiększyła się o wysokiej klasy XVIII-wieczny Portret Fryderyka Augusta II, zakupiony w domu aukcyjnym „Dorotheum” w Wiedniu. Uroczysta prezentacja dzieła stanie się okazją,by zestawić je z innymi wizerunkami monarchy z zamkowych zbiorów.

Obraz przedstawia Fryderyka Augusta II (1696−1763) z dynastii Wettinów, elektora Saksonii (1733−63), późniejszego króla Rzeczypospolitej Polskiej, Augusta III (1733−63). Władca sportretowany został na tle zachmurzonego nieba w zbroi płytowej oraz w przerzuconym przez prawe ramię płaszczu podbitym gronostajami. Wizerunku dopełnia wstęga Orderu Orła Białego i Order Złotego Runa − najbardziej prestiżowe odznaczenie tego typu. Lewą rękę monarcha wspiera na regimencie, oznace sprawowanej przez niego władzy wojskowej.

Portret powstał między rokiem 1722 (nadanie Orderu Złotego Runa) a przed wstąpieniem Fryderyka Augusta na tron Saksonii w 1733 r., o czym świadczy brak oznak władzy elektorskiej czy królewskiej.

Płótno, prezentujące bardzo dobry poziom wykonania, z jednej strony jest typowym barokowym, pełnym przepychu przedstawieniem władcy, z drugiej zaś jest przykładem indywidualnego podejście artysty do ukazania konkretnej, pełnej życia osoby.

Mimo ogólnego podobieństwa do wizerunków Augusta III, znanych m.in. z twórczości Louisa Silvestra (1675−1760), nadwornego malarza Augusta III, sposób wyobrażenia postaci na zakupionym obrazie nie pojawia się na żadnej innej ze znanych podobizn tego władcy. Ponieważ nie dysponujemy obecnie żadnymi archiwaliami (zapiski, szkice), które pomogłyby określić moment i okoliczności powstania obrazu, a także  brakuje grafik reprodukujących jego wygląd w przeszłości, zamkowy nabytek należy uznać za unikalny typ portretu Augusta III, sprzed czasu jego koronacji, który do tej pory nie był znany.

W zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie znajdowały się dotychczas tylko trzy portrety Augusta III. Jeden z nich stanowi część pocztu władców polskich namalowanego na zlecenie Stanisława Augusta przez Marcella Bacciarellego (1731−1818) w latach 1768−71 i wmontowanego na stałe w ściany Pokoju Marmurowym w Apartamencie Wielkim.

Drugi z portretów, który można zobaczyć dziś obok nowo zakupionego obrazu, wykonany został przez nieznanego malarza saskiego w oparciu o dzieło Louisa Silvestra ze zbiorów Gemäldegalerie Alte Maister w Dreźnie.

Trzeci jest kopią wykonaną przez nieznanego malarza według obrazu Louisa Silvestra ze zbiorów Fundacji XX Czartoryskich. Nie prezentujemy go jednak, ponieważ przechodzi zabiegi konserwatorskie.

Dzieło Bacciarellego jest oczywiście dobrze znane i doceniane za jakość wykonania, ale dwa pozostałe portrety prezentują dużo niższy poziom wykonania.

Tym bardziej więc cieszymy się z nabycia portretu Fryderyka Augusta II, który nie dość że przedstawia wysoką klasę artystyczną, to przyczynił się do wzbogacenia stosunkowo ubogiej w wizerunki Augusta III kolekcji malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie.

Nowo nabyte dzieło w ciągu najbliższych miesięcy zostanie udostępnione zwiedzającym jako element ekspozycji stałej Zamku.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w zbiorach graficznych Zamku znajduje się 10 rycin, w tym: 9 miedziorytów i 1 staloryt, przedstawiających króla Augusta III.  Wszystkie one zostały opublikowane w katalogu Grafik autorstwa pana Tomasza Jakubowskiego, opiekuna zbiorów graficznych w Zamku Królewskim w Warszawie.

Dziś pokazujemy dwie z nich: Miedzioryt autorstwa Jeana Josepha Balechou (wg Hyacintha Rigauda) z 1750 r. oraz miedzioryt Georga Fredricha Schmidta (wg Louisa de Silvestra) z 1743 r.


Wizerunki ze zbiorów Zamku towarzyszące pokazowi nowego nabytku:

Portret Augusta III

Louis de Silvestre mł. (1675−1760) (autor wzoru), Georg Friedrich Schmidt (1712−1775), data powstania: 1743, miedzioryt, papier

Portret Augusta III Sasa

Jean Joseph Balechou (1719−1764), data powstania: 1750, miedzioryt, papier

August III

nieznany malarz saski, data powstania: ok. 1750, olej, płótno

Szczegółowe informacje: Alicja Jakubowska (Ośrodek Sztuki, Kurator zbiorów malarstwa), tel. 22 35 55 363

Dokumenty do pobrania