Wykonanie prac konserwatorskich obrazu Marcella Bacciarellego Pokój chocimski z Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego – w związku z rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.