Komunikat na temat remontu Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi uwagami, dotyczącymi stanu Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie, uwidocznionego podczas transmisji telewizyjnych uroczystości państwowych, uprzejmie informujemy, że remont wieży to proces złożony, który zapoczątkowaliśmy już w 2015 roku, tuż po zakończeniu prac nad renowacją elewacji wschodniej Zamku (wymagającej stanowczo wcześniejszej interwencji konserwatorskiej ze względu na zagrożenie wnętrz Apartamentu Wielkiego Zamku). Do połowy 2015 r. przygotowaliśmy program prac konserwatorskich, a następnie, do końca 2016 r., projekt tych prac wraz z częścią kosztorysową. To zadanie (remont obejmie przecież nie tylko malowanie elewacji) zostało ukończone w styczniu 2017 r. i stało się podstawą do wystąpienia w marcu 2017 r. do MKiDN z prośbą o dofinansowanie remontu. Środki na renowację zostały nam zagwarantowane decyzją premiera Pana Piotra Glińskiego z 20 kwietnia br. Wcześniej, 8 lutego 2017 r. wystąpiliśmy do stołecznego konserwatora zabytków z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym. Dokument w tej sprawie, z datą podjęcia decyzji 28 kwietnia br., odebraliśmy 8 maja. br. Do rozpoczęcia prac konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie skomplikowanej procedury wyłonienia wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Po spełnieniu wszystkich warunków niezwłocznie przystąpimy do robót.


Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby kolejne Święto Flagi mogło mieć oprawę godną swojej rangi.