Komunikat na temat wniosku dotyczącego utworzenia zastrzeżonego stanowiska postojowego na Dziedzińcu Trójkątnym

Komunikat na temat wniosku dotyczącego

utworzenia zastrzeżonego stanowiska postojowego na Dziedzińcu Trójkątnym

W związku z nieprecyzyjną interpretacją wniosku, złożonego do władz miasta przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum o utworzenie jednego zastrzeżonego stanowiska postojowego na Dziedzińcu Trójkątnym (nie na placu Zamkowym, który jest drogą publiczną!), zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przedstawioną argumentacją.

Podzielając zasadność wprowadzonego zakazu ruchu oraz ograniczonego postoju na terenie Starego i Nowego Miasta, wnioskowaliśmy zaledwie o jedno miejsce postojowe, do sporadycznego wykorzystania, w związku z uzasadnionymi, naszym zdaniem, potrzebami komunikacyjnymi Zamku, wynikającymi z prowadzenia przezeń szeroko rozumianej działalności publicznej, kulturalnej i społecznej (muzealnej, edukacyjnej, koncertowej). Jako miejsce licznych spotkań o charakterze państwowym, międzynarodowym, dyplomatycznym, naukowym i gospodarczym, Zamek Królewski w Warszawie powinien mieć zapewnione materialne warunki funkcjonowania, w tym także dostęp do drogi publicznej. Realizując zadania statutowe na rzecz publiczności, nasze muzeum musi więc być otwarte i dostępne zarówno poprzez ruch, jak i postój na niej.

Warto dodać, że złożony pod koniec minionego roku wniosek jest kolejnym pismem w tej sprawie, po raz pierwszy zgłoszonej władzom Warszawy w 2010 roku.