Cenne nabytki numizmatyczne Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Cenne nabytki numizmatyczne

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum wzbogaciły się ostatnio  o unikatową złotówkę portretową Jana Kazimierza z 1664 r., zwaną tymfem – od nazwiska jej twórcy Andrzeja Tymfa, dzierżawcy mennic koronnych.
O jej wyjątkowości stanowi portret króla, który na „zwykłych” obiegowych tymfach nie był umieszczany – znajdował się tam tylko monogram królewski „ICR” (Ioannes Casimirus Rex). Zakup jest tym cenniejszy, że monety takiej odmiany nie ma w polskich kolekcjach muzealnych, a notowana była jedynie w XIX-wiecznych, rozproszonych dziś zbiorach radziwiłłowskich.

Ten niezwykły egzemplarz, znajdujący się w wyśmienitym stanie zachowania, jest również cięższy od innych tego typu monet, co każe przypuszczać, że była to najprawdopodobniej moneta próbna, która nie weszła do obiegu.

Na tej samej aukcji, która odbyła się 11 lutego 2018 r., zakupiono także cztery inne rzadkie medale, przedstawiające m.in. szturm wojsk polskich na obóz turecki podczas oblężenia Chocimia w 1673 r., a także dwa srebrne medale z wizerunkami Kazimierza Jagiellończyka oraz Henryka Walezego ze słynnej świty królewskiej Stanisława Augusta, która powstała na podstawie portretów Marcella Bacciarellego, znajdujących się w zamkowym Pokoju Marmurowym.

Wszystkie niedawno pozyskane artefakty znajdą swoje miejsce na stałej wystawie Gabinetu Numizmatycznego.


Michał Zawadzki
Kierownik Gabinetu Numizmatycznego
Tel. 22 35 55 293, -393