V Warszawski Festiwal Kultury bez Barier "Nie bój się chcieć"

V Warszawski Festiwal Kultury bez Barier "Nie bój się chcieć"

29 września15 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu, którego ideą jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury. Hasło tegorocznej edycji – NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ – jasno odzwierciedla jego założenia: zachęcanie twórców, by kierowali swoją ofertę do jak największej liczby odbiorców, bez względu na ich ograniczenia, oraz przekonanie jej adresatów, by nie bali się z niej korzystać.

Podejmując każdego dnia wysiłki na rzecz równego dla wszystkich dostępu do kultury, Fundacja Kultury bez Barier stara się nie tylko o zrozumienie ze strony ludzi instytucji kultury czy pełnosprawnej i bogatszej części społeczeństwa. Stara się także aktywizować osoby z niepełnosprawnością czy żyjące w ubóstwie, namawia je do przełamania wewnętrznych barier, do nabrania odwagi i chęci na marzenia. V Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier będzie, podobnie, jak działo się to w poprzednich edycjach, wydarzeniem integrującym polskie społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych ze zwykłej codzienności życia społeczno-kulturalnego.

(Anna Żórawska, Fundacja Kultury bez Barier)

W bogatym programie przygotowanym przez stołeczne instytucje kultury po raz kolejny znalazły się również specjalne zamkowe wydarzenia: Z wizytą u króla, Na królewskim dworze oraz Apartament Jego Królewskiej Mości. Szczegóły oraz rejestracja >

Organizatorzy: Fundacja Kultury bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, TR Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury oraz Disney Polska

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

logo