Plany Zamku na rok 2017

Plany Zamku Królewskiego na rok 2017

Perspektywa rozwoju naszego muzeum wiąże się ściśle z zakresem działań statutowych. Najbliższe zamierzenia Zamku odwołują się do głównych założeń strategicznych, określonych poprzez następujące kierunki:

  • Dostępność i publiczność

Nasi goście pozostają dla nas inspiracją do wielopłaszczyznowego rozwoju, bezcennymi recenzentami naszej pracy oraz źródłem satysfakcji. Z przyjemnością przekazujemy, że w roku 2016 odwiedziło nas 513 58 osób, z czego 410 372 osoby zwiedziłyekspozycje stałe. W ramach akcji Darmowy listopad propozycje Zamku przyciągnęły prawie 60 000 gości, a bilet za 1 zł pobrano 74 211 razy. Jest to nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do stałego poszerzania naszej oferty w ramach koncepcji muzeum otwartego. Jednym z głównych celów Zamku jest zatem optymalizacja komfortu zwiedzania, co planujemy osiągnąć m.in. dzięki rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem stref odpoczynku dla naszych gości oraz wytyczeniem stref zabaw dla dzieci.

Wśród naszych nadrzędnych zamierzeń pozostaje również rozwój działalności merytorycznej, nierozerwalnie związanej z charakterem samej instytucji. Tegoroczne propozycje w zakresie aktywności wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, a także kolejne edycje wydarzeń artystycznych oraz rozwój digitalizacji zbiorów, podporządkowane będą – wzorem lat ubiegłych – idei kultury dostępnej i  otwarcia na potrzeby publiczności.

Wystawy czasowe w Polsce i za granicą >

Program edukacyjny >

Koncerty >

Zamkowe wydarzenia cykliczne >

Działalność naukowa i wydawnicza >

Digitalizacja zbiorów >

  • Autorytet w Polsce i na świecie

– stała współpraca z Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Venaria Reale pod Turynem oraz Muzeum Historycznym w Sztokholmie

– działalność w ARRE (Association of European Royal Residences)

  • Inwestycje (w tym konserwacja)

Najbliższe zamierzenia >