Dr hab. Przemysław Mrozowski

 
       
  •  

Dr hab. Przemysław Mrozowski (ur. 1958) – historyk sztuki, historyk, od 2 stycznia 2017 r. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Z Zamkiem związany od 1988 r.: w latach  1993 – 2010 – kurator Ośrodka Sztuki, od 2010 do 2015 r. – zastępca Dyrektora ds. Muzealnych  i Naukowych, a od 1 stycznia 2016 r. – pełniący obowiązki Dyrektora Zamku Królewskiego  w Warszawie. Oficjalną nominację na to stanowisko z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego przyjął 30 grudnia 2016 r.

Od 1998 r. adiunkt w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z kulturą artystyczną Polski średniowiecznej i nowożytnej.

Kurator i współkurator wielu wystaw czasowych; autor przeszło stu publikacji naukowych, a ponadto licznych not w katalogach wystaw oraz recenzji publikowanych m.in. w „Studiach Źródłoznawczych” , „Biuletynie Historii Sztuki”, „Kwartalniku Historycznym” i „Kronice Zamkowej”. Szczegółowy wykaz działalności muzealniczej oraz publikacji dr. hab. Przemysława Mrozowskiego.

Jeden z inicjatorów odrodzenia Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1987 r.), następnie jego członek-założyciel, członek Zarządu Głównego, od 1997 r. do chwili obecnej zastępca prezesa, zaś od 2014 r. prezes powołanego w tym samym roku oddziału warszawskiego tej organizacji. Od 2009 r. ekspert w Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołanej do oceny projektowanych herbów i innych odznak samorządowych i resortowych.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) oraz Chevalier des Arts et des Lettres (2015).