Komunikat prasowy dotyczący wynajęcia pomieszczeń w pałacu Pod Blachą

KOMUNIKAT PRASOWY DOTYCZĄCY
WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ W PAŁACU POD BLACHĄ

 
Szanowni Państwo,
 

w związku z licznymi pytaniami przedstawicieli mediów, dotyczącymi zasad wynajęcia pomieszczeń pałacu Pod Blachą na biuro i Instytut byłego prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, uprzejmie informujemy, że przedmiotem najmu są pokoje położone w amfiladzie o łącznej powierzchni 120, 8 m2 (72,1 m2 zajmuje biuro b. prezydenta; 48,7 m2 – Instytut Bronisława Komorowskiego), należące do zespołu wnętrz tzw. Apartamentu Jacka Ogrodzkiego (sekretarza wielkiego koronnego i szefa kancelarii królewskiej Stanisława Augusta) w północnym skrzydle pałacu Pod Blachą, oddalonego od jego głównego korpusu. Pomieszczenia, w których nie zachowały się żadne elementy ich pierwotnego wyposażenia i które nie służą celom ekspozycyjnym, w przeszłości były również udostępniane komercyjnie – m.in. na rzecz spółki „Projekt GDDM Sp. z o.o.” (25 zł netto za 1 m2); prowadzącej od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. działalność gastronomiczną.

  • Umowa najmu, podpisana 5 sierpnia 2015 r. z Biurem b. Prezydenta i obowiązująca do 31 grudnia 2016 r., określa wysokość czynszu zgodnie ze stawką 22,19 zł netto (27,29 zł brutto) za 1 m2.

  • Umowa najmu, podpisana 13 listopada 2015 r. z Fundacją „Instytut Bronisława Komorowskiego” i obowiązująca do 31 grudnia 2016 r. określa wysokość czynszu zgodnie ze stawką 61,60 zł netto (75,77 zł brutto) za 1 m2.

 

Zróżnicowanie stawek za wynajem pomieszczeń w pałacu Pod Blachą wynika z różnicy formy prawnej między podmiotami, z którymi Zamek Królewski zawarł umowy najmu, i tak:

  • Biuro byłego Prezydenta ustawowo finansowane jest ze środków budżetu państwa;
  • Fundacje, w tym Fundacja "Instytut Bronisława Komorowskiego", to formy prawne, których źródłem finansowania są środki prywatne.


Poza wspomnianymi, najemca ponosi także koszty związane z dostawą energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków oraz z tytułu usług telekomunikacyjnych.
 
Kontakt z Biurem i Instytutem b. Prezydenta RP,  Bronisława Komorowskiego:
biuro@bronislawkomorowski.org; tel. 22 35 55 521