Dzień Pamięci Aleksandra Gieysztora

Dzień Pamięci Aleksandra Gieysztora

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Instytut Historyczny UW

oraz

Polska Akademia Nauk

zapraszają do uczczenia 100. rocznicy urodzin prof. Aleksandra Gieysztora

23 września 2016 r.

W mijającym 2016 roku  przypada setna rocznica urodzin prof. Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka, mediewisty, pierwszego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Instytucje, z którymi Profesor był szczególnie związany w swojej wieloletniej działalności naukowej – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Akademia Nauk i Zamek Królewski w Warszawie, postanowiły uhonorować tę rocznicę uroczystymi promocjami nowych publikacji, poświęconych z jednej strony osobie Profesora, z drugiej – popularyzujących Jego teksty.

Program obchodów 23 września br:

godz. 18.00, Sala Wielka (Balowa) Zamku Królewskiego w Warszawie – promocja książki, stanowiącej nowe wydanie wybranych studiów prof. Aleksandra Gieysztora, zatytułowanych Władza – symbole i rytuały, pod redakcją Przemysława Mrozowskiego, Piotra Węcowskiego i Pawła Tyszki. Jest to zbiór 24 artykułów, publikowanych zarówno  w polskich i zagranicznych czasopismach oraz edycjach zbiorowych, jak i przechowywanych w rękopisach i maszynopisach archiwów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i Polskiej Akademii Nauk. Artykuły te poświęcone są zagadnieniom, które przez lata stanowiły bardzo ważny przedmiot zainteresowań badawczych Profesora: władzy jej rytuałom i atrybutom, fundacjom artystycznym, pojmowanym jako znaki panowania, wreszcie ideowym aspektom mechanizmów sprawowania władzy. Z tej perspektywy profesor Gieysztor postrzegał także dawne i obecne funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie, poświęcając im kilka ważnych tekstów, które zamykają edycję.

Uroczystości będzie towarzyszył koncert muzyki dawnej, a poprzedzi ją o godz. 16.30 w Sali Kinowej pokaz filmu Bartosza Borkowskiego i Anny Gruszczyńskiej Aleksander Gieysztor – życie i pasja, przygotowany przez Polską Akademię Nauk Archiwum.

  • godz. 11.0013.30 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Gmach Pomuzealny przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 prezentacja książki Aleksander Gieysztor. Mistrz i człowiek, pod redakcją Marii Koczerskiej i Piotra Węcowskiego, wydanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
    z towarzyszącymi jej: pokazem filmu Bartosza Borkowskiego i Anny Gruszczyńskiej Aleksander Gieysztor – życie i pasja oraz wystawą prezentującą wybrane dokumenty ze spuścizny Aleksandra Gieysztora, przygotowaną przez PAN Archiwum
    w Warszawie Byłem i będę… O historyku, który stworzył historię, w opracowaniu Joanny Arvaniti i Katarzyny Słojkowskiej.
  • godz. 13.3016.00, Pałac Staszica przy ul. Nowy Świat 72 – prezentacja wspomnianej wyżej wystawy Byłem i będę… O historyku, który stworzył historię