Cenny dar dla Zamku Królewskiego w Warszawie – dokumenty z XVII w.

22 sierpnia br. o godz. 11.00 w Pokoju Zielonym Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się uroczyste przekazanie cennego daru. Do zbiorów zamkowego Archiwum trafią dwa XVII-wieczne dokumenty papierowe:

  • list króla Jana Kazimierza do kardynała Santa Croce z wyrazami życzliwości, podziękowaniem za wcześniejszy list kardynała i wyrażoną w nim troskę o zdrowie króla, datowany w Skierniewicach 12 października 1652 roku. List w jęz. włoskim, opatrzony podpisem króla: „Gio. Casimiro Re”, na odwrocie obok adresu, pieczęć kancelaryjna Jana Kazimierza, wyciśnięta w papierze na podkładzie z wosku.
  • wyrok sądu w sprawie pomiędzy Janem Jurewiczem a Teodorem i Karolem Iwanowiczami o dobra położone w Wielkim Księstwie Litewskim, wystawiony 9 czerwca 1636. Dekret sądowy w jęz. ruskim, pod tekstem – podpis pisarza ziemskiego i pieczęć Jerzego Grużewskiego, sędziego ziemskiego żmudzkiego, wyciśnięta przez papier na podkładzie z wosku.

Zwłaszcza pierwszy z dokumentów stanowić będzie ważne uzupełnienie zamkowej kolekcji archiwistycznej. W zbiorach naszego muzeum znajduje się bowiem wcześniejszy list Jana Kazimierza do kardynała Santa Croce, datowany w Skierniewicach: 4 października 1652 roku, przekazujący do Rzymu bardzo pochlebną opinię o nowo przybyłym do Polski nuncjuszu apostolskim, Piotrze Vidoni. Adresatem jego jest najprawdopodobniej Marcello Santacroce (1619 – 1674), biskup Tivoli, który godność kardynalską otrzymał 19 lutego 1652 roku z rąk papieża Innocentego X. Obydwa listy, podarowany i przechowywany w zamkowych zbiorach, nawzajem się dopełniają i są potwierdzeniem serdecznych kontaktów króla z kurią rzymską.

Wyrok sądu w sprawie dóbr na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jest zaś cennym źródłem informacji na temat działalności sądów ziemskich na dawnych terenach I Rzeczypospolitej i żyjących tam polskich rodów.

Obydwa dokumenty trafią do zbioru „Dokumenty, listy, akta luźne”, w którym znajdują się inne listy królewskie oraz wyroki sądowe z XVI – XVIII w., dotyczące zarówno terenów Korony, jak i Litwy. Co ważne, dokumenty trafiły do Zamku już po zabiegach konserwatorskich, z dołączoną dokumentacją ich dotyczącą.

Darczyńcą jest Francesco Bigazzi (ur. 1943), dziennikarz, pisarz, były dyrektor biur włoskiej Agencji Prasowej ANSA w Warszawie i w Moskwie, korespondent tygodnika „Panorama” i dziennika „Il Giorno”, były dyplomata, odpowiedzialny za stosunki kulturalne w konsulacie włoskim w Sankt Persburgu, kolekcjoner dzieł sztuki, fundator muzeum ikon w Peccioli (il Museo “F. Bigazzi”), założyciel i prezes działającego we Włoszech i w Rosji stowarzyszenia Associazione Amici del Museo Ermitage.

Francesco Bigazzi jest związany z Polską od ponad 40 lat. Polką jest jego żona, Anna, w Polsce urodzili się jego synowie. W gorącym okresie sierpnia 80’ i w czasie stanu wojennego swoją pracę korespondenta traktował jak misję, a Polska stała się jego drugą ojczyzną.