100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL.

 
     
 • Papież i król - wykonawcy prawa średniowiecznego, miniatura na pierwszej karcie rękopisu Dekretu Gracjana, ok. 1300 r., Tuluza. Zbiory Specjalne BU KUL, fot. A. Adamczuk.
 • Św. Katarzyna Aleksandryjska, tzw. Złota Katarzyna z Katternecke we Wrocławiu, wrocławski warsztat Jacoba Beinharta (ok. 1460-1525), pocz. XVI w., drewno, polichromia, złoto płatkowe. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, pracownia śląska, ok. 1520 r., drewno, tempera, złoto płatkowe. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Ecce Homo, naśladowca Juana de Flandes (1460-1519), 2. poł. XVI w., tempera na desce, Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Pejzaż z Lotem i córkami, Marten van Valckenborch (1535-1612), po 1600 r., olej na desce. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Kordegarda małp, naśladowca Davida Teniersa Młodszego (1610-1690), poł. XVII w., olej na blasze. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Wawel zimą, Jacek Malczewski (1854-1929), ok. 1900 r., olej na desce. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Na Krupówkach w Zakopanem, Rafał Malczewski (1892-1965), 1. poł. lat 20. XX w., olej na płótnie. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 • Matka Boża Orantka, Jerzy Nowosielski (1923-2011), 1957 r., tempera na desce. Ze zbiorów Muzeum KUL, fot. I. Marciszuk, KUL.
 •  

100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL

13 października30 grudnia 2016 r.

(Materiały graficzne o wysokiej rozdzielczości można pobrać z zakładki dostępnej po zalogowaniu)

Wystawa, na której zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, będzie zapowiedzią uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia uniwersytetu, przypadających na 2018 r.

Od października do grudnia w Zamku Królewskim w Warszawie pokazywanych będzie 100 obiektów europejskiego, w tym polskiego, malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Różnorodność i bogactwo kolekcji, zarówno pod kątem gatunków artystycznych, jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów. Ich gromadzenie zapoczątkowane zostało w 1932 r. przez darowiznę ks. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. dzieła te zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone. Jednak na odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich 60 lat KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich – od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Włodzimierza Tetmajera i Józefa Pankiewicza, aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego.

Z malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługiwać będą obrazy: Ecce Homo – dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione – obraz wiązany z czynnym w 1. poł. XVI w. weneckim warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha, oraz Kordegarda małp – XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

Imponująco prezentować się będą także średniowieczne rzeźby, powstałe w najprzedniejszych śląskich warsztatach późnego gotyku. Do największych pereł kolekcji w tym zakresie należą: figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wrocławskiej kamienicy wchodzącej w skład zabudowań Klasztoru św. Katarzyny, dzieło pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Sebastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic oraz szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, wykonana ok. 1520 r. Towarzyszyć im będą wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby barokowe.

Na wystawie znajdą się również przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej. ­

Kolekcję muzealną KUL uzupełni 10 rękopisów, inkunabułów i dokumentów ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis, stanowiący zbiór prawa kanonicznego, spisany przez bolońskiego mnicha Gracjana ok. 1150 r. Egzemplarz lubelski, jeden z 6 tego typu zachowanych w Polsce, powstał w Tuluzie ok 1300 r. i dekorowany jest 38 barwnymi miniaturami w stylu gotyku francuskiego. Ponadto pokazane zostaną dyplomy królewskie i spisany odręcznie w początkach XIX w. Regestr pamiątek starożytnych i staroświeckich […] Domu Gotyckiego.


Kuratorzy wystawy:

dr Krzysztof Przylicki, Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr Magdalena Białonowska, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny, m.in. cykl wykładów.

Dni atrakcji:20 listopada, 4 grudniaGodziny otwarcia wystawy:

wtorek – sobota: 10.0016.00
niedziele: 11.0016.00
poniedziałki: nieczynna

Wystawa dostępna bezpłatnie na podstawie biletu ewidencyjnego (do pobrania w kasie biletowej) lub biletu do Zamku