Akredytacja

Wniosek akredytacyjny

Przedstawicieli mediów pragnących uzyskać akredytację na jedno z poniższych wydarzeń, zapraszamy do wypełnienia poniższego wniosku akredytacyjnego.


*

*

**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)*

CAPTCHA *

Security key
Pobierz nowy kod


* - pola wymagane