Działy

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

 • Dział Inwentarzy Muzealnych Główny Inwentaryzator Natalia Ładyka
 • Dział Radców Prawnych mec. Andrzej Dębski, mec. Magdalena Sylwestrzak
 • Inspektor Ochrony Danych dr Joanna Łukaszyk
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Monika Zgiet

Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Jarosław Wójtowicz

 • Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Kierownik Agnieszka Woźniak
 • Dział IT Kierownik Krzysztof Dąbrowski
 • Dział Zamówień Publicznych p.o. Kierownika Katarzyna Debis
 • Dział Kadr i Szkoleń  Kierownik Agnieszka Woźniak
 • Stanowisko ds. BHP Paweł Rubaszkiewicz
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy i Ogrodów Kierownik Monika Drąg
 • Dział Organizacyjny, Kierownik Agnieszka Serocka

Główny Księgowy Agnieszka Bębenek

 • Dział Ekonomiczny Kierownik Aleksandra Wyszyńska
 • Dział Rachuby Płac Kierownik Anna Ćwiek
 • Dział Księgowości Kierownik Beata Majchrzak

Szef Ochrony Mariusz Frydrych

 • Straż Zamkowa: Maciej Zdunek, Robert Zenik
 • Dział Zabezpieczeń Technicznych: Kierownik Andrzej Zagórski
 • Dział Dozoru Ekspozycji: Z-ca Szefa Ochrony Maciej Zdunek
 • Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego: Mariusz Frydrych
 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej: Maciej Zdunek

Główny Inżynier Daniel Dróżdż

 • Dział Budowlany: Kierownik Tamara Czykatowicz
 • Dział Elektryczny: Kierownik Janusz Duczman
 • Dział Sanitarny: Kierownik Piotr Zaborowski
 • Sekretariat, Stanowisko ds. Ogólnotechnicznych: Marzanna Nowocińska

Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych i Programowych Ziemowit Koźmiński

 • Ośrodek Sztuki Kurator dr Artur Badach
 • Dział Digitalizacji Kierownik Zuzanna Kaluta
 • Dział Projektów Naukowych i Muzealnych Kierownik Paweł Tyszka
 • Sekcja Archeologii Kierownik Agnieszka Bocheńska
 • Gabinet Numizmatyczny Kierownik Michał Zawadzki
 • Archiwum Kurator Beata Gadomska
 • Biblioteka Kierownik Renata Broniek
 • Dział Konserwacji Główny Konserwator Tomasz Buźniak
 • Dział Wydawniczy Arx Regia p.o. Kierownik Działu Tatiana Hardej
 • Kuratorium pałacu Pod Blachą dr Mariusz Klarecki

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Elżbieta Ofat

 • Dział Protokołu i Organizacji Wydarzeń Kierownik Lesław Krzewski
 • Dział Obsługi Publiczności Kierownik Kanga Pierz
 • Dział Promocji i Komunikacji Kierownik Dorota Piskorska
 • Dział Edukacji Kierownik Michał Sobieraj
 • Dział Organizacji Wystaw Kierownik Paweł Martosz

 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Agnieszka Woźniak
 • Czas udostępnienia: 2014-04-22 16:05:12
 • Czas wytworzenia: 2013-06-25 15:20:09
 • Czas modyfikacji: 2021-02-03 10:06:18