Leasing sprzętu komputerowego sygn. ZZ.26.1.1.2020

UWAGA!

19-05-2020. W najbliższych dniach opublikowane zostaną zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.
Aktualizacja:
19-05-2020. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

KluczPub_Oferta_Postępowanie do pobrania:

https://drive.google.com/open

  • Udostępniający: Katarzyna Debis
  • Wytwarzający: Katarzyna Debis
  • Czas udostępnienia: 2020-05-05 10:28:53
  • Czas wytworzenia: 2020-05-05 10:28:25
  • Czas modyfikacji: 2020-07-14 15:20:54