Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki na wystawę „Dolabella. Wenecki malarz Wazów" (ZZ.26.1.4.2020)

UWAGA! W dniu 10.03.2020 nastąpiła zmiana w załączniku nr 1 do SIWZ. Aktualną wersję publikujemy poniżej pod nazwą „!!!_ZAŁĄCZNIK NR 1_LISTA OBIEKTÓW_!!!_ZMIENIONY_10_03_2020_!!!.xlsx”

  • Udostępniający: Ola Nawarycz
  • Wytwarzający: Andrzej Dębski
  • Czas udostępnienia: 2020-03-06 15:47:40
  • Czas wytworzenia: 2020-03-06 15:45:36
  • Czas modyfikacji: 2020-03-10 15:20:57