Praca

Zamek Królewski Warszawie – Muzeum poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER-KONSERWATOR w Dziale Sanitarnym

Zakres czynności:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych (wentylacja i klimatyzacja) w Zamku oraz we wszystkich należących do niego obiektach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne elektryczne, mile widziane o kierunku elektronika lub automatyka,
 • wiedza z zakresu automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji: klimatyzacji, wentylacji i węzłów cieplnych, mile widziana wiedza z zakresu instalacji sanitarnych, w tym chłodnictwa, instalacji cieplnych i wentylacji mechanicznych,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E1” w zakresie eksploatacji i instalacji urządzeń energetycznych,
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne „E2”,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (automatyka przemysłowa) w zakresie: klimatyzacji, wentylacji, węzłów cieplnych, chłodnictwa,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dobra znajomość komputera (w tym programów Word, Excel), czytanie projektów technicznych instalacji automatyki i instalacji sanitarnych,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • praca zmianowa zgodnie z harmonogramem – 12 h (7.30–19.30; 19.30–7.30),
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV z dopiskiem „MONTER-KONSERWATOR” do 31/08/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

lub:

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby na stanowisko:

SPRZĄTACZKA / KONSERWATOR POSADZEK w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń (m.in. mycie luster, żyrandoli, odkurzanie kobierców, foteli),
 • dbanie o czystość i estetyczny wygląd toalet (m.in. serwisowanie wszystkich pojemników na mydło, papier, ręczniki itp.),
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń w dni wolne od pracy i święta w ramach dyżurów,
 • obsługa uroczystości zamkowych (m.in. koncerty, wykłady).

Wymagania:

 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (sporadycznie) na wysokości powyżej 3 metrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31/08/2019 na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „sprzątaczka”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2019-08-05 10:52:21