Praca

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

MONTER KONSERWATOR (HYDRAULIK)

w Dziale SANITARNYM

Zakres czynności:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych w Zamku i we wszystkich obiektach należących do Zamku.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
 • wiedza z zakresu instalacji sanitarnych Wod-Kan, C.O. w tym z chłodnictwa i klimatyzacji,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E2” w zakresie eksploatacji i instalacji energetycznych,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole,

Forma zatrudnienia:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31/03/2019 na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „HYDRAULIK”

lub na adres: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisku: SPRZĄTACZKA / KONSERWATOR POSADZEK

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu oraz woskowanie posadzek drewnianych w salach,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń Zamku (m.in. mycie luster, żyrandoli, odkurzanie kobierców),
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń w dni wolne od pracy i święta w ramach dyżurów,
 • obsługa uroczystości zamkowych (koncerty, wykłady, lekcje muzealne).

Wymagania:

 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (sporadycznie) na wysokości do 3 metrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • pracę jednozmianową w godz. 7.0015.00 (+ dyżur sobotnio-niedzielny 1–2 razy w miesiącu),
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31/03/2019 na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „sprzątaczka / konserwator posadzek”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osób do pracy

specjalista w
Dziale Ekonomicznym

Zakres obowiązków:

 • realizacja projektów unijnych pod kątem finansowym (opracowywanie wniosków o płatność, raportów okresowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej);
 • prowadzenie rejestru zadań celowych oraz rejestru budżetu bieżącej działalności Zamku (bieżąca kontrola wykonania budżetu zadaniowego pod kątem planu i zamówień publicznych);
 • przygotowywanie wspólnie z pracownikami Działu Technicznego planu zadań inwestycyjnych na kolejne lata, bieżąca kontrola realizacji zadań;
 • przygotowywanie wspólnie z pracownikami merytorycznymi wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z innych instytucji, podmiotów gospodarczych;
 • rozliczanie dotacji przyznanych na realizację poszczególnych zadań;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych i rocznych do Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego;
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS-u;
 • przygotowywanie sprawozdań Rb-Z, RB-N, za dany rok kalendarzowy;
 • uczestnictwo w Komisjach przetargowych, weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców w ramach konkretnej procedury przetargowej;
 • sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Pracodawcy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w instytucjach finansów publicznych lub w instytucjach kultury;
 • doświadczenie związane z budżetowaniem, planowaniem i sprawozdawczością budżetową;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych i rozliczaniu środków unijnych,  znajomość rozliczania projektów w systemie SL2014,
 • posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych, funduszy unijnych, rachunkowości, podatków oraz zamówień publicznych (mile widziane odbyte aktualne kursy, szkolenia);
 • znajomość wytycznych programowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko na lata 2014-2020;
 • niezbędna biegła obsługa komputera, szczególnie pakietu MS Office i arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym;
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, terminowość oraz zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją;

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę - pełny etat;
 • miejsce pracy: Warszawa;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31/03/2019 na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ekonomiczny”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisku: ASYSTENT

w Dziale Oświatowym

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie oferty edukacyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum dla uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej;
 • współtworzenie i realizacja cyklicznych programów edukacyjnych dla osób dorosłych;
 • współtworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców do wystaw czasowych prezentowanych w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum;
 • współtworzenie i realizacja cyklicznych programów edukacyjnych dla uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej;
 • współtworzenie materiałów edukacyjnych dla uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej oraz osób dorosłych;
 • prowadzenie lekcji muzealnych;
 • przygotowanie i opieka merytoryczna nad konferencjami i sesjami naukowymi;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, lub też wyższe artystyczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie jako edukator w muzeum lub instytucji kultury;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, szkoleń i warsztatów w muzeum dla uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej oraz dla osób dorosłych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy, realizacji i obsługi administracyjnej projektów edukacyjnych;
 • znajomości historii Polski i historii powszechnej, dziejów Zamku Królewskiego w Warszawie na przestrzeni wieków oraz jego kolekcji i zbiorów;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów wynikających z kontaktów z publicznością;

Oferujemy:

 • umowa o pracę - pełny etat;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31/03/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „asystent”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2019-03-14 11:13:18