Praca

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby
do pracy na stanowisku:

specjalista w Dziale IT

Zakres czynności:

 • bieżące utrzymanie oraz zarządzanie sieciami LAN, WAN i WLAN.,
 • zarządzanie, instalacja i aktualizacja infrastruktury serwerów fizycznych i wirtualnych (Windows Server, CentOS Linux),
 • zarządzanie systemem kopii zapasowych danych,
 • zarządzanie usługami sieciowymi, w tym m. in. Active Directory/GPO, DNS, DHCP, WSUS,
 • zarządzanie serwerem poczty elektronicznej i zaporą sieciową,
 • analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących sprzetu, sieci i oprogramowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych, zarządzanie incydentami oraz zapewnianie ciągłości działania usług,
 • monitorowanie dostępności oraz wydajności komponentów infrastruktury IT i usług,
 • inwentaryzacja sprzętu IT oraz aktualizowanie dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,
 • doświadczenie na stanowisku administratora IT (min. 2 lata),
 • konieczna znajomość: serwerów Windows i Linux, wirtualizacji Hyper-V  i / lub KVM/Qemu, infrastruktury sieciowej, serwera poczty elektronicznej, obsługi firewalla, oprogramowania monitorującego, Microsoft Office 2016 i / lub innego pakietu biurowego,
 • mile widziana znajomość: skryptów PowerShell i / lub Bash, oprogramowania GLPI lub innego systemu inwentaryzacji zasobów, Google G Suite, systemu wirtualizacji Proxmox, firewalla pfSense, programu monitorującego Nagios/CheckMK i / lub Zabbix, systemu zrządzania Ansible,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznego oprogramowania i dokumentacji oraz podstawową komunikację,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność
  i dokładność w działaniu.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 21 sierpnia 2020 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ADMINISTRATOR IT”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
  od zakończenia rekrutacji,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania,
 10. podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2020-08-04 12:27:22