Biblioteka Naukowa Zamku Królewskiego - Muzeum

Biblioteka Naukowa Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum istnieje od 1981 roku.

Posiada ok. 40 tys. książek i czasopism, 3 tys. katalogów aukcyjnych dzieł sztuki,
2,5 tys. starych druków.

Zakres zbiorów: historia powszechna, historia Polski, nauki pomocnicze historii, varsaviana, historia sztuki polskiej i obcej od XVI do XIX w., muzealnictwo (w tym katalogi wystaw muzeów polskich i obcych), konserwacja.

Opracowanie zbiorów
Katalogi:
- alfabetyczny katalog książek, czasopism, katalogów aukcyjnych, starych druków,
- systematyczny katalog książek (prowadzony do 2002 r.).
Bazy komputerowe:
- książek (kontynuacja kartkowego katalogu rzeczowego - ok. 20 tys. pozycji),
- czasopism,
- bibliograficzna baza zawartości Kroniki Zamkowej – „Kronika”.

Udostępnianie
Do korzystania z księgozbioru uprawnieni są pracownicy Zamku Królewskiego w Warszawie, pracownicy innych muzeów i instytucji kulturalnych, pracownicy wyższych uczelni, studenci, uczniowie liceów.
Osobom spoza Zamku Królewskiego zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Czytelnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00.
Biblioteka Naukowa jest nieczynna od 1 do 31 sierpnia.Biblioteka Naukowa Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
Kierownik: dr Alina Dzięcioł
tel. 22 35 55 154
biblioteka