„O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” – otwarcie międzynarodowej wystawy w Wilnie

230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów uświetni międzynarodowa wystawa historyczna O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Współorganizatorami wystawy są Instytut Adama Mickiewicza i Zamek Królewski w Warszawie. 19 października 2021 r. odbędzie się uroczysty wernisaż, którego honorowymi gośćmi będą prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda – patroni wystawy.

Na wystawę złoży się około 200 eksponatów pochodzących z ponad czterdziestu publicznych i prywatnych kolekcji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, kościelnych, klasztornych i prywatnych z Litwy, Polski, Ukrainy i Białorusi. Jednymi z najważniejszych eksponatów będą sprowadzone po raz pierwszy z Warszawy do Wilna oryginały Konstytucji 3 maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, a także unikatowy egzemplarz przekładu tekstu Konstytucji 3 maja na język litewski, wykonany na przełomie XVIII i XIX w.

„Wystawa jest pierwszą na Litwie próbą przedstawienia barwnej i złożonej epoki Konstytucji 3 maja na Litwie, przyczynkiem do poznania historii rozkwitu i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zachęcającym do analizy błędów popełnionych przez ówczesnych polityków, nie ulegania złudzeniom co do bezinteresownej pomocy obcych krajów, sprawnego przeprowadzania niezbędnych reform w państwie i społeczeństwie, a co najważniejsze – samodzielnego dbania o losy ojczyzny” – podkreśla dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, kurator wystawy.

Wystawa jest kontynuacją rocznicowych obchodów zainaugurowanych przez wystawę Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą można było oglądać pomiędzy 1 maja a 8 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 16 stycznia 2022 r.

Organizator wystawy:

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Litwa)

Współorganizatorzy wystawy:

Instytut Adama Mickiewicza

Zamek Królewski w Warszawie

Partnerzy wystawy:

Lietuvos ambasada Lenkijoje / Ambasada Litwy w Polsce

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje – Ambasada RP w Wilnie

Lenkijos institutas Vilniuje – Instytut Polski w Wilnie

Patroni wystawy:

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda