"Polska mocarstwowa czy bal w operze? Gdzie leży prawda na temat Polski lat trzydziestych?" - debata

 

Polska mocarstwowa czy bal w operze? Gdzie leży prawda na temat Polski lat trzydziestych?

6 lutego 2023 r., godz. 18.00

Wydarzenie transmitowane będzie na zamkowych kanałach Facebook i Youtube 

 

Jaka była Polska lat 30. XX wieku? Czy był to raczej kruchy idylliczny raj nieskrępowanej polskiej niepodległości, czy przerwany przez wojnę marsz ku pozycji mocarstwa regionalnego, czy może kraj cywilizacyjnego zapóźnienia, dotkliwej biedy i korupcji? Które z tych określeń najbardziej pasuje do Polski trzeciej dekady XX wieku?

Jak można oceniać rządzącą naszym krajem sanacyjną elitę polityczną, której emblematycznymi postaciami byli nadzorca obozu w Berezie Kartuskiej i poeta o skłonnościach sadystycznych Wacław Kostek Biernacki, a także lekarz, jednocześnie najdłużej sprawujący swą funkcję premier II RP, a także patron tzw. „sławojki” – Felicjan Sławoj-Składkowski? Jak określić aparat państwa, które wypchnęło na wieloletnią emigrację dwóch ojców niepodległości: Witosa i Korfantego?

Czy w Polsce szalał nacjonalizm i autorytaryzm, czy byliśmy państwem niedemokratycznym, ale łagodnym na tle europejskich wzorców – bez brutalnej propagandy i wszechobecnej policji politycznej? Gdzie wielobarwna opozycja mogła działać, publikować bez większych przeszkód swoje wydawnictwa, a mniejszości narodowe kultywować swoje życie społeczne?

Jak korzystający z monopolu władzy piłsudczycy  już bez swego marszałka  przygotowali Polskę do wybuchu nieuchronnego konfliktu?

Na te tematy dyskutować będą:

Prof. Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. Tadeusz Rutkowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. Arkadiusz Adamczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach