550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5

550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

7 lipca31 sierpnia 2018 r.

Pokój Królewiczowski Trzeci, Sala Senatorska, Galeria Warty, Nowa Izba Poselska

Wystawa organizowana przez Bibliotekę Sejmową przedstawia rozwój ustroju parlamentarnego Polski, ze szczególnym zaakcentowaniem procesu instytucjonalizacji modelu reprezentacji – opartej na wcieleniu w życie idei republikańskich. Ekspozycja prezentuje barwną, kilkusetletnią panoramę dziejów Sejmu: od zgromadzeń stanowych
i rozkwitu sejmu walnego w okresie I RP, a następnie działalności Sejmu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, poprzez bogatą spuściznę parlamentaryzmu II RP, do instytucji funkcjonujących na emigracji – jako że to tam została przechowana tradycja polskiego parlamentaryzmu.

Przedstawione zostały pomniki prawa polskiego o szczególnej roli w dziejach narodu, stanowiące dorobek Sejmu. Wybór obiektów (m.in.: starych i nowych druków, plakatów, afiszy, ulotek wyborczych, map, rycin, rękopisów, medali, obrazów, odznak i legitymacji poselskich oraz lasek marszałkowskich) z blisko 30 instytucji muzealnych i archiwalnych z całej Polski ma zapewnić właściwe uhonorowanie 550-lecia parlamentaryzmu w pejzażu politycznym Rzeczypospolitej. Znaczna część prezentowanych obiektów pochodzi  ze zbiorów Wydziału Muzealiów Biblioteki Sejmowej.

Kurator wystawy: dr Piotr Kopszak z Muzeum Narodowego w Warszawie, autor scenariusza: prof. dr hab. Michał Kopczyński z Instytutu Historycznego UW, autor projektu aranżacji przestrzeni wystawienniczej: artysta plastyk Krzysztof Burnatowicz.

Wystawa czynna jest:

wtorek, środa, czwartek, sobota – od godz. 10.00 do 18.00

piątek – od 10.00 do 20.00

niedziele – od 11.00 do 18.00

15 sierpnia – od 10.00 do 18.00.

Ostatnie wejście – na godzinę przed zamknięciem

Zwiedzanie – bezpłatne (po pobraniu biletu ewidencyjnego w kasie) lub za okazaniem biletu na Trasę Zamek